Föreningen Vallersviks Vänner  styrelse 2016

Jonas Johansson/ordf  jonas@jonaskonsult.se    070-565 70 60

Eive Andersson/vice ordf eiveandersson@bredband2.com 070-8693799

Olof Ernestam /sekreterare    olof@ernestam.net    073-560 45 50

Hjördis Andersson    andersson.hjordis@telia.com    073-653 75 25

Birgitta Palmer  palmerbirgitta@hotmail.com 073-9721650

Henrik Thoursie    henrik.thoursie@gmail.com    070-260 30 97

Pieter Rygaard    pieter.rygaard@telia.com    070-678 59 50

Rune Johansson   runeobirgit@gmail.com   070-2983887